S MyCat máte vzdělávání zaměstnanců pod kontrolou

V informačním systému MyCat jsme vyvinuli samostatný přístup pro zástupce společností, které ve vaší jazykové škole zajišťují vzdělávání zaměstnanců. Zástupci zaměstnavatele v systému najdou všechny informace, které potřebují. Mohou sledovat například docházku zaměstnanců nebo jejich studijní výsledky.

Zástupci zaměstnavatele v systému najdou také historii fakturace za výuku a ostatní služby, mohou nahlížet do jednotlivých kurzů a prohlížet učební plány a zápisy z jednotlivých hodin. 

S MyCat zajistíte svým klientům komplexní servis.