Pomocí MyCat můžete sledovat zápůjčky, prodej i aktuální stav skladu

Modul knihovna je rozdělen na dva samostatné sklady, jeden je určen k práci se zápůjčkami a druhý k prodeji knih. Lektoři si objednají knihy k zapůjčení, systém zápůjčku zaeviduje, automaticky upraví aktuální stav skladu a v případě, že lektor či student knihu včas nevrátí, pošle mu upomínku.

Knihy můžete prodávat samostatně nebo společně s kurzem. Na prodanou knihu snadno vystavíte fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Systém zohledňuje nižší sazbu DPH u knih. Do systému MyCat můžete také knihy naskenovat a pak je nabídnout uživatelům, lektorům či studentům.

Jaké jsou funkce modulu knihovna?

  • Sklad knih určených k prodeji
  • Oddělenou evidenci učebnic určených k zapůjčení
  • Fakturace prodejů knih
  • Evidence zápůjček a upomínání na plánovaný termín jejich vrácení
  • Lektoři si mohou knihy objednávat v MyCat e-shopu
  • Úložiště elektronických publikací