V systému okamžitě uvidíte zakázky, které máte na starost

V tomto modulu spravujete zakázky, zejména překlady a tlumočení. U jednotlivých zakázek je vždy termín plánovaného odevzdávání, podle kterého se jednotlivé zakázky řadí, a také zodpovědná osoba, která má úkol na starost. Té se po přihlášení do systému zobrazují defaultně pouze zakázky, za které má zodpovědnost.

Administraci zakázky zjednodušuje adresář tlumočníků, kde rychle a snadno najdete realizátora. Potom, co je překlad či tlumočení hotové, vystavíte ze systému klientovi fakturu a následně ji pohodlně přenesete do vybraného účetního systému.

Jak funguje práce se zakázkami?

  • Zakázka je složena z jednotlivých dílčích položek
  • Zakázka i položky mají přidělen aktuální stav, podle nějž je možné je filtrovat
  • Každá zakázka má svou odpovědnou osobu
  • Výběr překladatelů a tlumočníků je otázkou chvilky
  • Přímo z modulu je možné jednotlivé zakázky fakturovat