V MyCat se faktury nejen snadno vystavují, ale i sledují

Fakturační modul MyCat plnohodnotně nahradí fakturační programy. Můžete v něm vystavit zálohovou nebo standardní fakturu a poté, co ji klient zaplatí, systém automaticky načte informace o úhradě z Vašeho účtu.

Při vystavování faktur se vám automaticky načte seznam kurzů daného klienta, včetně počtu odučených hodin, sazby a informací o stornopoplatcích v daném období. Fakturu můžete rozdělit dle kurzů a ostatních služeb, případně dle DPH.

Přílohy i export do účetního systému

Fakturu můžete ze systému odeslat přímo na e-mail klienta i s přílohou, která obsahuje seznam lekcí, za které se fakturuje. Můžete fakturovat i překlady, prodej učebnic, cestovné či jiné dodatkové služby. Seznam faktur si pak máte možnost snadno vyexportovat do svého účetního systému (např. Pohoda či Premiér). Problém není ani zavedení EET, na které systém připravujeme.

 • Fakturace za odučenou výuku
 • Fakturace za knihy a překlad
 • Zjednodušený daňový doklad
 • Automatické propojení s účtem
 • Automatický export faktur do účetního systému
 • Evidence hotovostních plateb
 • Možnost účtovat různou výši DPH na jedné faktuře
 • Systém pro lektory fakturující škole
 • Fakturace za více společností (plátce, neplátce daně)
 • Příjmový a výdajový pokladní doklad
 • Opravný daňový doklad (dobropis)