V MyCat se faktury nejen snadno vystavují, ale i sledují

Fakturační modul MyCat plnohodnotně nahradí fakturační programy. Můžete v něm vystavit zálohovou nebo standardní fakturu a poté, co ji klient zaplatí, systém automaticky načte informace o úhradě z Vašeho účtu.

Při vystavování faktur se vám automaticky načte seznam kurzů daného klienta, včetně počtu odučených hodin, sazby a informací o stornopoplatcích v daném období. Fakturu můžete rozdělit dle kurzů a ostatních služeb, případně dle DPH.

Přílohy i export do účetního systému

Fakturu můžete ze systému odeslat přímo na e-mail klienta i s přílohou, která obsahuje seznam lekcí, za které se fakturuje. Můžete fakturovat i překlady, prodej učebnic, cestovné či jiné dodatkové služby. Seznam faktur si pak máte možnost snadno vyexportovat do svého oblíbeného účetního systému: Pohoda, Helios anebo Abbra. Problém není ani zavedení EET, na které systém připravujeme.

 • Fakturace za odučenou výuku
 • Fakturace za knihy a překlad
 • Zjednodušený daňový doklad
 • Automatické propojení s účtem
 • Automatický export faktur do účetního systému
 • Evidence hotovostních plateb
 • Možnost účtovat různou výši DPH na jedné faktuře
 • Systém pro lektory fakturující škole
 • Fakturace za více společností (plátce, neplátce daně)
 • Příjmový a výdajový pokladní doklad
 • Opravný daňový doklad (dobropis)