Dzięki systemowi MyCat możesz śledzić stan wypożyczenia, sprzedaż i aktualny stan magazynu.

Moduł BIBLIOTEKA jest podzielony na dwa osobne magazyny: jeden do wypożyczania a drugi do sprzedaży książek. Wykładowcy rezerwują książki do wypożyczenia, rejestrują książkę i dostają aktualny status magazynu. Jeśli książka nie zostanie zwrócona w terminie system automatycznie wysyła upomnienie.

Książki mogą być sprzedawane samodzielnie lub z kursem. Możesz łatwo wystawić fakturę lub uproszczony rachunek na sprzedaną książkę. System uwzględnia niższą stawkę VAT na zakup książek. MyCat może również skanować twoje książki, które możesz oferować następnie wykładowcom lub uczniom.

Jakie są funkcje modułu biblioteka?

  • Magazyn książek przeznaczonych do sprzedaży

  • Osobna ewidencja podręczników przeznaczonych do wypożyczenia

  • Fakturowanie sprzedanych książek

  • Ewidencja wypożyczenia i upomnień

  • Wykładowcy mogą zamawiać książki w sklepie MyCat

  • Elektroniczny magazyn publikacji