Pondělí, 22. leden, 2018
Česky Slovensky English Deutsch

Máme radost, že důvěru v Informační systém MyCat.cz vložila již řada jazykových škol. Jsme si vědomi faktu, že výběr informačního systému není snadným rozhodnutím a stejně tak toho, že začlenění informačního systému do standardního chodu organizace je náročná práce pro celý tým jazykové školy.

Pokud se tedy právě rozhodujete, který informační systém zvolit, případně zda je informační systém MyCat.cz tím pravým, pracovníci následujících jazykových škol Vám mohou podat příslušné reference a s Vaším rozhodnutím Vám pomoci.

Napsali o nás ...

Jazyková škola Cloverleaf

Jazyková škola Cloverleaf

Elektronický systém MyCat používáme více než jeden rok. Velmi oceňujeme spolupráci při zavádění tohoto systému do reálného prostředí jazykové školy Cloverleaf. Na začátku jsme měli velkou oporu v panu Novákovi, který nám byl při odstraňování nedostatků a zavádění nových změn vždy po ruce.

Za rok jsme MyCat naučili používat lektory i studenty. Předností systému je velmi komfortní a velmi jednoduché uživatelské intuitivní prostředí, kterého si cení obě strany. Systém nejvíce využívají studenti pomaturitního studia a kurzů pro veřejnost. Líbí se jim, že mají přehled o učivu, když mají nějakou hodinu zmeškanou.

S informačním systémem MyCat jsme spokojeni a z hlediska naší zkušenosti ho doporučujeme dalším jazykovým školám.

Mgr. Zuzana Šínová, course manager


Jazyková škola Savia

Jazyková škola Savia

Dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřila svou maximální spokojenost a vřelé díky za plodnou spolupráci, týkající se informačního systému MyCat.cz.

Systém MyCat.cz jsme v naší jazykové škole implementovali hned v jeho počátcích a k dnešnímu dni ho aktivně užíváme již téměř dva roky. Velice si vážím Vaší flexibilní reakce na naše náročné a specifické požadavky, které měla naše jazyková škola zejména na začátku naší spolupráce.

Systém nám znatelně usnadňuje administrativu a organizuje jazykovou výuku v plné míře. Díky MyCat jsme on-line v kontaktu s našimi zákazníky, kteří vždy dostávají požadované informace v době, kdy je právě potřebují. Systém též přispěl ke snazší komunikaci jazykové školy s lektory, jakož i podpořil spolupráci a komunikaci lektorů se studenty.

Tímto pro nás maximálně splňuje všechna námi stanovená kritéria; máme k dispozici všechny potřebné informace k tomu, abychom poskytovali kvalitní a profesionání služby.

Mgr. Lenka Špiříková, Ředitelka JŠ Savia


Jazyková škola UniStudies

Jazyková škola UniStudies

Jako Office Manager společnostu UniStudies s.r.o. potvrzuji, že informační systém MyCat určený pro jazykové školy a agentury pro nás znamená důležitý administrativní nástroj v rámci fungování celé jazykové agentury. IS MyCat nejčastěji využíváme pro tisk prezenčních listin, administraci jazykových kurzů, sledování docházky studentů a především elektronickou správu a úchovu dat.

Investice do systému MyCat se nám vyplatila zejména v obrovské úspoře času při zpracování dat a správě jazykových kurzů, naše agentura funguje efektivněji a spolehlivěji, došlo k redukci v rozesílaných informací e-mailovou podobou, lepší spolupráci mezi pracovníky agentury, vedením, klienty a lektory.

Naši klienti oceňují zejména statistické údaje o docházce, možnost exportu podrobného rozvrhu hodin a přehledu o všech lektorech, kteří pro daného zákazníka pracují. S celkovou spoluprací se společností MyCat jsme velmi spokojeni, tým pracovníků MyCat představuje flexibilitu, spolehlivost, vstřícnost a především přístup orientovaný na zákazníka.

Vzhledem k tomu, že systém prochází téměř neustálým vývojem a procesem zlepšování, věříme, že budeme jeho služeb využívat i v budoucích několika letech.

Ing. Lukáš Adámek, Office Manager


Jazyková škola transperfect

Jazyková škola transperfect

Naše firma využívá služeb firmy HN Consulting od listopadu 2012, kdy jsme začali používat administraci provozu naší jazykové školy pomocí webu www.mycat.cz.

Od začátku naší spolupráce jsme se službou velice spokojeni, lektoři systému rychle přivykli a bez problému jej využívají. Naší škole tato služba usnadnila správu jak výuky samotné, tak i ekonomické části. Systém je uživatelsky přátelský, jeho layout přehledný, funkce jsou neustále zlepšovány a zjednodušovány.

Komunikace se zástupci firmy funguje rychle a efektivně, k našim požadavkům přistupují vstřícně. Používání této služby považujeme za konkurenční výhodu při získávání klientů, což považujeme za jeho největší přínos.

Michaela Kolářová, Vedoucí výuky