Pondělí, 22. leden, 2018
Česky Slovensky English Deutsch

27.1.2017 – Rozvrh učeben

Lektoři nyní mohou nahlížet na rozvrh učeben. Zároveň na tomto místě mohou učebny rezervovat.

17.8.2015 – Nové vyúčtování

Nové vyúčtování nabízí:

 1. přednastavení sazeb u klientů,
 2. možnost zapisovat více délek vyučovacích hodin v jednom kurzu,
 3. evidence ceny za celý kurz,
 4. evidence slev.

17.8.2015 – Fakturační modul

Nový fakturační modul umožňuje:

 1. vystavování faktur klientům a studentům,
 2. evidence DPH,
 3. jednoduché vyhledávání dlužníků,
 4. evidence veškerých hotovostních a bezhotovostních plateb.

17.8.2015 – Trh suplování

Připravili jsme pro Vás nový modul "Trh suplování". Ten umožňuje určeným lektorům, v případě že nemohou některou ze svých lekcí odučit, dát tuto lekci svým kolegům k dispozici k suplování. Z těch, kteří projeví zájem o tuto výuku, jazyková škola vybere nejvhodnějšího kandidáta.

15.6.2014 – Kontrola zapsané výuky

Nová metoda pro kontrolu zapsaných lekcí Vás upozorní na skutečnost, že v některém/daném kurzu nebyla zapsána všechna naplánovaná výuka. Tato informace může být důležitá např. pro odhlašování studentů z kurzu, ukončení výuky v kurzu apod.

Díky novému nastavení v prostředí školy je také možné blokovat vložení a odeslání nového výkazu výuky lektorem v případě, že v některém z jím vyučovaných kurzů nezapsal veškerou naplánovanou výuku.

11.6.2014 – Evidence a přehled docházky

Nová úprava umožňuje při evidenci i zobrazení přehledu a statistik docházky rozlišovat, zda byla absence studenta omluvená či neomluvená. V závislosti na nastavení se pak podle tohoto rozlišení počítají celkové statistiky docházky a odečítán kredit na výuku studenta.

Další úpravy:

 • optimalizována funkce pro hromadný zápis lekcí
 • upravena funkce pro vygenerování a zaslání nových přihlašovacích údajů
 • úprava procesu přihlášení uživatele do systému s ohledem na větší bezpečnost

4.6.2014 – Novinky březen - květen 2014

Vývoj informačního systému MyCat.cz běží neustále na plné obrátky. Díky tomu přibývá množství nových funkcí, možností i celé nové moduly. O všech novinkách Vás ani nezvládáme průběžně informovat, proto bychom na tomto místě chtěli jen v bodech shrnout vývoj za posleních pár měsíců. 

Co nového se tedy v MyCat.cz objevilo?

 • zcela nový modul CRM (více v samostatné novince)
 • zcela nový modul Knihovna (více v samostatné novince)
 • modul pro plánování událostí a aktivit ke kurzům s možností nastavení upozornění na blížící se události
 • v hlavních agendách (adresář, lektoři, studenti a další) přibyly další filtry, které umožňují zahrnout do výběru více položek filtru
 • při odvolávání výuky ze strany školy je možné zvolit přesný datum a čas, kdy byla výuka odvolána. To Vám pomůže v případě, že Vám odvolání výuky nahlásí lektor po telefonu a potřebujete odvolání zadat zpětně.
 • k jednomu kurzu je aktuálně možné přidat více učebních plánů
 • lektoři i studenti si nyní mohou po kliknutí na tlačítko u názvu učebny zobrazit údaje o místu výuky
 • výraznější změna nastala v možnostech nastavení kreditu na výuku pro studenta. Nyní je možné nastavit kredit bez vazby na konkrétní kurz, v takovém případě je kredit čerpán v rámci výuky ve všech kurzech studenta.
 • v seznamu kurzů přibyla zrychlená volba pro zobrazení firemních nebo veřejných kurzů
 • u studenta je možné zadávat libovolné množství úhrad výuky
 • vstupní a výstupní úroveň studenta se nově vztahuje pouze ke studovanému jazyku, nikoli ke konkrétnímu kurzu
 • kompletně přepracován přehled docházky studentů s možností exportu do PDF a XLS
 • přepracováno suplování lektorů. Nyní umožňuje nastavení suplování i mezi vyučujícími lektory v kurzu navzájem.
 • byla vrácena možnost přihlášení nového studenta přímo do konkrétního kurzu. Nově umožňuje také před-registraci.
 • přehled vyúčtování lektorů byl doplněn o možnost zobrazit si přehled zvlášť za firemní a veřejné kurzy
 • přehled vyúčtování lektorů je možné exportovat do PDF

25.5.2014 – Nový modul - CRM

Připravili jsme pro Vás zcela nový příplatkový modul CRM. CRM v pojetí MyCat.cz je prozatím jednoduchá evidence a plánování událostí a úkolů, které je možné spojit s konkrétními uživateli a/nebo klienty. Také umožňuje evidenci úkonů spojených s komunikací s klienty a evidenci zápisů z jednání. Všechny záznamy mohou být vzájemně provázány, vzájemná orientace mezi nimi je pak výrazně snazší. Na aktuální či nadcházející události a úkoly jste také různými způsoby upozorňováni.

Modul MyCat.cz CRM umožňuje:

 • evidenci plánovaných událostí a úkonů
 • evidenci úkonů spojených s komunikací s klienty
 • pořizování a evidenci zápisů z jednání
 • upozornění na blížící se události formou e-mailu, pop-up okna při přihlášení i v reálném čase v průběhu práce s aplikací

CRM - menu

15.2.2014 – Nový modul Knihovna

Byl vytvořen zcela nový modul Knihovny. Nový modul zásadně rozšířil možnosti původní Knihovny - aktuálně umožňuje také skladovou evidenci učebních materiálů odděleně od materiálů v knihovně, včetně evidence veškerých skladových pohybů. Samotnou knihovnu je možné využívat také samostatně – to pro zcela jednoduchou evidenci knih a zápůjček. Nicméně v případě, že potřebujete sofistikovanější evidenci, nový modul Knihovna Vás zcela uspokojí.

Modul Knihovna umožňuje:

 • Skladovou evidenci učebních materiálů - Sklad
 • Evidenci veškerých skladových pohybů, od jednotlivých příjemek až po převody do knihovny a prodej
 • Prodej učebních materiálů všem subjektům v adresáři
 • Evidenci učebních materiálů k zapůjčení – Knihovna
 • Evidenci zapůjčených titulů s hlídáním termínů vrácení
 • Export protokolu o zápůjčce do PDF
 • Hromadný příjem a výdej

Knihovna - menu

30.1.2014 – Novinky Leden 2014

Doba ladění po zveřejnění nové verze je úspěšně za námi a nastal čas na další vývoj. Tentokrát byl soustředěn na rozšíření možností práce se studenty a zde Vám přinášíme stručný seznam těch nejdůležitějších možností a úprav:

 • Rozšířené možnosti evidence testů studenta - nyní umožňuje podrobné hodnocení výsledků testování ve všech oblastech jazykových znalostí
 • Export / tisk PDF „vysvědčení“ studenta a to jednotlivě i hromadně
 • Úprava funkce pro přihlášení studenta / studentů do kurzu - nyní je možné nastavit plánovaný termín ukončení výuky, po němž bude student automaticky z výuky odhlášen
 • Nová funkce pro registraci (před-přihlášení) studentů do kurzu
 • Nové automatické úlohy pro:
  • hlídání termínů registrací studentů a automatické přihlášení do kurzu a výuky
  • hlídání termínů rezervací registrací studentů a jejich automatické storno po uplynutí termínu
  • hlídání termínů plánovaného ukončení výuky a automatické odhlášení studentů z výuky
 • Editace termínů výuky - zpětná editace termínu zahájení i plánovaného ukončení výuky studentů

5.1.2014 – Zveřejněna nová verze

Po několikaměsíčním vývoji byla zveřejněna výrazně aktualizovaná verze MyCat.cz. Mezi nejdůležitější změny a novinky patří:

Změna designu

Kromě zcela nového designu webových stránke aplikace byl upraven také design aplikace samotné. Boční menu nahradilo druhé a přehlednější horizontální menu v horní liště. Nahrazeny jsou také některé formulářové prvky, které např. umožní lepší a rychlejší vyhledávání záznamů v delších seznamech.

Jednoduchost, přehlednost

Veškeré změny, na kterých průběžně pracujeme, směřují k větší jednoduchosti a intuitivitě ovládání aplikace. Zjednodušeno bylo také vkládání nových klientů, lektorů i studentů, při kterém odpadlo zadávání množství povinných údajů.

Hromadný tisk dokumentů

Dokumenty, které často využíváte při organizaci výuky (třídní knihy, prezence apod.) je nyní možné tisknout také hromadně k vybranému seznamu kurzů.

Veřejné kurzy

Pro efektivnější organizaci výuky ve veřejných kurzech přibylo několik nových funkcí:

 • evidence úhrady kurzovného ze strany studenta
 • check-listy pro přehlednou evidenci splněných úkolů či kroků při registraci studenta a organizaci výuky
 • zaznamenání a sledování vstupní a výstupní úrovně studenta
 • časově omezená registrace studenta do kurzu

Učební plány

Učební plány je nyní možné vytvářet nezávisle na kurzu. Již vytvořené učební plány je pak možné přidávat k libovolnému množství kurzů.

Sdílené uložiště dokumentů

Škola má k dispozici úložiště dokumentů. Ke každému dokumentu je pak možné nastavit libovolné sdílení se skupinou uživatelů (klienti, lektoři, studenti), kurzů nebo jej přidělit k jednotlivým subjektům.

Zjednodušená registrace osob

Uživatele je možné do systému registrovat bez nutnosti zadání přístupových údajů. Přístupové údaje je možné každému uživateli přidělit dodatečně, nebo mu zase přístup do systému zakázat. Studentům je pak možné přihlašovací údaje přidělovat hromadně.

Suplování výuky

Suplování výuky také doznalo změn - nyní je zadání suplování ve výuce výrazně jednodušší, než dříve, navíc je možné suplovat libovolné množství výuky v jednom kurzu a to i jednotlivými lektory v kurzu vzájemně.

Úvodní stránka

Každý uživatel si může volitelně vybrat úvodní stránku, na kterou se dostane po přihlášení do aplikace. Lektoři navíc mají k dispozici úvodní stránku s přehledem jejich aktuální výuky s možností přímé evidence či odvolání výuky.

API

Bylo vyvinuto aplikační rozhraní, které je ovšem k dispozici jako příplatkový modul. Díky novému API je možné k aplikaci a databázi přistupovat vzdáleně např. z webových stránek školy nebo externích aplikací. Aktuálně obsahuje několik základních funkcí pro přihlašování ze stránek školy, registraci studenta ze stránek školy, zobrazení seznamu kurzů apod. Tímto způsobem je však také možné např. synchronizovat databázi klientů, exportovat vyúčtování pro účetní programy apod.

1.4.2013 – Březnové novinky 2013

Informační systém MyCat.cz byl rozšířen o další možnosti a funkce. Přinášíme Vám jejich stručný přehled:

 • Hromadný zjednodušený zápis lekcí kurzu pro nastavené období se současným zápisem lekcí do výkazů výuky. Pro využití hromadného zápisu Vašimi lektory je nutné jim toto povolit v nastavení aplikace.
 • Úprava odečítání kreditu studentů - u veřejných kurzů je kredit odečítán i v případě, že je student z výuky omluven.
 • Bylo zcela zrušeno konto klienta! Tento modul byl po delším průzkumu shledán ne příliš intuitivním, nevyužívaným a zbytečným. Další vývoj aplikace směřuje k dalšímu rozvoji modulu pro výúčtování výuky s následnou tvorbou faktur a evidencí jejich úhrady, což konto klienta zcela nahradí.
 • Byl vytvořen "Přehled vyúčtování lektorů" s možností zobrazení vyúčtování za jednotlivá období a lektory.
 • Evidence učeben byla rozšířena o zcela nový filtr s možností vyhlávání a filtrování záznamů.

7.3.2013 – Náhrada termínu výuky

Na základě četných žádostí jsme pro Vás připravili novou funkci pro zjednodušený zápis lekce se současným nahrazením výuky v původním termínu. Díky této funkci již nemusíte zpětně odvolávat výuku, plánovat náhradní termín a teprve po té zapsat lekci v náhradním termínu. Všechny tyto kroky jsme sloučili do jednoho - prostě zapíšete lekci v novém termínu a původní termín bude automaticky označen jako zrušený.

2.3.2013 – Bezpečený provoz aplikace

Myslíme na bezpečnost Vašich dat. Proto je od této chvíle provoz informačního systému MyCat.cz zabezpečen SSL certifikátem se 128 bitovým šifrováním. Při spuštění stránek informačního systému MyCat.cz proto budete automaticky přesměrováni na zabezpečený protokol HTTPS. Zabezpečení stránek se ve Vašem internetovém prohlížeči projeví symbolem zámku a informací o zabezpečení. Znamená to, že jakákoliv komunikace (přenos dat) mezi Vaším počítačem a serverem MyCat.cz je nyní silně šifrována, což znemožňuje její odposlouchání či napadení útočníky.

17.2.2013 – Dokumenty a výpis klientů

Evidence dokumentů klientů bude teď v MyCat.cz ještě více přehlednější díky možnosti nastavení a přiřazení jednotlivým dokumentům jejich „typ“. Můžete si díky tomu vytvořit a rozlišovat specifickou (číselnou apod.) řadu smluv, nabídek a jiných dokumentů. Dle použitého typu dokumentů je pak možné také vyhledávat v seznamu klientů.

Filtr pro vyhledání klientů byl také rozšířen o způsob fakturace výuky. Spolu s informací v novém sloupci „Poslední vyúčtování“ tak získáte větší přehled o tom, kterému z Vašich klientů již byla výuka za příslušné období vyúčtována a komu je třeba ještě vyúčtování vystavit a zaslat.

4.2.2013 – Suplování výuky a lektorů

V informačním systému MyCat.cz máte nyní možnost plánovat a nastavit suplování výuky a lektorů zcela novým a výrazně přehlednějším způsobem.

Funkce pro suplování výuky a lektorů umožňuje nahradit ve výuce krátkodobě nebo dlouhodobě konkrétního lektora jiným lektorem. Suplující lektor je ve výuce kurzu viditelně označen, má možnost zapisovat lekce v období suplování a na termíny výuky, po které supluje, nemůže být obsazen ve výuce jiného kurzu. Jeho výuka, ve které figuruje jako suplující lektor, je také zobrazena v rozvrhu výuky a denní agendě.

11.1.2013 – Abecední vyhledávání

Vyhledávání a filtrování záznamů v evidenci klientů, kurzů, lektorů, studentů a dalších přibyla možnost vyhledání záznamů dle počátečních písmen.

3.1.2013 – Vánoční novinky 2012

Navzdory závazku věnovat se přes svátky vánoční více rodině a méně vývoji informačního systému MyCat.cz přibylo přes vánoční volno několik dalších zcela nových funkcí:

 • automatická úloha pro kontrolu stavu kurzů klienta - v případě, že jsou všechny kurzy klienta ve stavu přerušené nebo ukončené výuky, je stav klienta nastaven na "přerušeno"
 • nová funkce pro kontrolu čerpání dotace na kurz
 • nové tiskové sestavy:
  • Docházka studenta
  • Docházka kurzu
  • Statistika výuky lektorů
  • Kontrola odevzdaných výkazů
 • Rozvrh hodin - nové možnosti:
  • výběr více lektorů a učeben ve filtru
  • export rozvrhu do formátu XLS
 • Možnost nastavení výchozího počtu zobrazovaných záznamů výpisů
 • Učebny - nastavení kontroly dostupnosti a překrývání výuky: v závislosti na této volbě (ne)bude systém kontrolovat, zda je učebna k dispozici a zda je v daném termínu obsazena. Možnost vytvořit univerzální místo výuky pro všechnu výuku u jednoho klienta.

20.12.2012 – Zrychlená evidence výuky

Vyslyšeli jsme volání některých z Vás po větší jednoduchosti a rychlosti evidence lekcí/výuky a rozhodli jsme se Vám tuto funkci věnovat „pod stromeček“ Usmívající se. Nyní máte možnost zapsat lekci na základě nastavených parametrů v rozvrhu kurzu na jedno kliknutí myší.

12.12.2012 – Více lekcí v jednom dni

V informačním systému MyCat.cz máte nově možnost naplánovat více lekcí výuky v jednom dni (v rámci jednoho kurzu). Díky tomu tak můžete naplánovat např. dopolední výuku od 9:30 do 11:00 hod. a odpolední od 13:30 do 15:00 hod.

Takto naplánovaná výuka se samozřejmě zobrazí také v seznamu naplánovaných lekcí s uvedením času výuky a vyučujícího lektora.

5.12.2012 – Změny v plánování výuky

Vnutit umělé inteligenci lidskou představu o všech možnostech plánování výuky není zcela jednoduché, úkol se pak stává výrazně obtížnějším ve chvíli, kdy po ní chcete navíc ještě kontrolu, zda ve Vašem plánování nenastává nějaká kolize, překrývání výuky apod. Přesto se podařilo plánování výuky v informačním systému MyCat.cz posunout o další krůček dál a (konečně) je tak možné plánovat výuku se střídáním sudých a lichých týdnů.

3.12.2012 – Nové vyúčtování výuky

Téměř dva měsíce v informačním systému MyCat.cz nepřibyla žádná zásadní novinka. Mělo to jeden prostý důvod – celé dva měsíce probíhal velmi intenzivní vývoj nového vyúčtování výuky. Spolu s ním Vám přinášíme dalších několik poměrně zásadních změn:

 • nový způsob evidence a zaúčtování dalších nákladů na kurz (výuku) - cestovné, nákup učebnic apod. Náklady na výuku je také možné odepsat do interní režie.
 • možnost nastavení různých způsobu úhrady výuky - předem, měsíčně, nebo po ukončení výuky
 • možnost vyúčtování (nebo odepsání) prodaných učebnic
 • bylo upraveno a rozšířeno zamykání/odemykání výkazů výuky proti další editaci po té, co byla výuka již vyúčtována
 • detailní rozpis vyúčtování kurzu včetně rozepsání odměny lektorů, dalších nákladů na výuku, realizované, vykázané a vyúčtované výuky. V rozpisu je také vidět očekávaný a skutečný zisk.

16.10.2012 – Přístupové údaje studentů

V případě, že si studenty do informačního systému vkládáte s předstihem a nechcete, aby o tom byli informováni okamžitě, máte nově možnost těmto studentům (případně libovolně definovanému seznamu studentů) vygenerovat a rozeslat přihlašovací údaje do aplikace hromadně. Na výběr máte několik algoritmů vytvoření uživatelského jména i hesla.

5.10.2012 – Zrušení storno poplatku

Určitě už se Vám stalo, že jste zrušili plánovanou výuku a omylem nastavili uhrazení storno poplatku. Případně byla výuka zrušena klientem, ale z nějakého důvodu jste se domluvili, že storno poplatek hrazen nebude. Pro tyto situace jsme aplikaci rozšířili o novou funkci pro možnost zrušení storno poplatku u již odvolaných lekcí.

20.9.2012 – Novinky pro září 2012

Informační systém pro jazykové školy MyCat.cz jsme rozšířili o řadu nových možností a funkcí:

 • Rozšíření možností pro nastavení pravidel pro storno výuky
 • Oznámení o neúčasti na výuce - omluvenky studentů včetně jejich zobrazování v seznamu lekcí i docházce
 • Zcela nová evidence dokumentů lektorů
 • Možnost přidání profilových fotek osob a obrázků (log) klientů i školy
 • Infopanel pro zobrazování nejdůležitějších událostí a oznámení systému
 • Denní agenda pro zobrazení aktuálních událostí uživatele - nové zprávy, úkoly a výuka pro daný den

30.8.2012 – Registrace studentů

Registrace studentů - samoplátců byla oproti předchozí verzi ještě více zjednodušena. Odpadá nutnost registrovat zvlášť studenta v databázi klientů (plátců výuky) a v databázi studentů (účastníků výuky).

Dále jsme aplikaci rozšířili o možnost zaregistrovat kontaktní osobu klienta jako nového studenta na jedno kliknutí myši a tedy bez nutnosti evidovat tuto kontaktní osobu zvlášť v databázi studentů.

30.8.2012 – Tisk prezenčních listin

Informační systém MyCat.cz jsme rozšířili o možnost tisku prázdných prezenčních listin v PDF formátu. Zároveň je nově vytvořen filtr pro zobrazování seznamu lekcí za libovolné období. Pro takto nastavené období je pak také možné vytisknout prázdnou prezenční listinu kurzu.

26.7.2012 – Vyhledání volného lektora

V modulu pro evidenci lektorů školy byl vytvořen nový nástroj pro vyhledání volného lektora v závislosti na nastavených parametrech pro naplánování výuky.

15.7.2012 – Novinky 06-07 2012

Stručný přehled novinek a oprav za období červen až červenec 2012:

 • Změna nastavení, čerpání a hlídání dotací - nastavení dotace pro klienta bez ohledu na tom, v rámci kterého kurzu si dotaci vyčerpá + možnost provázat nastavenou dotaci s konkrétním dokumentem klienta
 • revize funkcí pro přerušení a obnovení výuky v kurzu, zobrazení lekcí v závislosti na přerušení výuky (v době plánovaného přerušení výuky se nabídka lekcí v rozvrhu kurzu nezobrazuje)
 • Automatická kontrola a nastavení stavu kurzů v závislosti na termínech zahájení a ukončení výuky
 • Opravy:

  • Mazání učeben
  • Odesílání zprávy v diskuzi kurzů
  • Vytvoření pobočky školy a klienta

31.5.2012 – Obarvi si svého lektora

Díky možnosti zvolit si libovolnou barvu pro konkrétního lektora i učebnu budou nyní Vaše rozvrhy hodin přehlednější, barevnější a hezčí Usmívající se

30.5.2012 – Podrobný rozvrh hodin

Mnohým z Vás chyběla možnost zobrazit si a vytisknout rozvrh hodin svých kurzů, svého lektora apod. Od této chvíle tu možnost máte díky nástroji pro zobrazení detailního rozvrhu hodin. Ten si můžete zobrazit volitelně pro konkrétního klienta, lektora nebo učebnu. Rozvrh si navíc můžete vytisknout v PDF formátu nebo exportovat do formátu XLS.

27.5.2012 – Novinky květen 2012

Dotace na kurz

Nyní máte možnost nastavit dotaci (limit) počtu vyučovacích hodin nejen jednotlivě pro vybrané kurzy klienta, ale také souhrnně pro všechny kurzy klienta. Kontrola čerpání dotace pak probíhá bez ohledu na to, ve kterém kurzu si daný klient nastavenou dotaci čerpá. Samozřejmostí je nastavení limitu zůstatku dotace pro zaslání upozornění.

Evidence a přehled aktivity v kurzu i uživatele

Pro lepší kontrolu aktivity Vašich zaměstnanců v informačním systému byl vytvořen nástroj pro sledování aktivity uživatelů jak v celém informačním systému, tak v souvislosti s jednotlivými kurzy.

27.2.2012 – Statistika výuky lektorů

Jak název napovídá, tento nový nástroj slouží pro zobrazení statistiky výuky lektorů. Díky němu získáte detailní a srozumitelný přehled o počtu odučených hodin lektorů (vybraných nebo všech) za určité období a dále volitelně u konkrétního klienta, kurzu.. apod.

23.1.2012 – Task management

Díky novému modulu "Task management" můžete nyní vytvářet a přidělovat úkoly a zasílat své požadavky, a to jak svým zaměstnancům, tak i lektorům a studentům. Úkoly jsou termínované a systém sám hlídá, jestli je úkol či požadavek dokončen v termínu, nebo po jeho vypršení.

20.12.2011 – Plánování výuky, odvolání

Modul pro plánování výuky byl rozšířen o možnost naplánování mimořádného termínu výuky (mimo pravidelný rozvrh.

V rámci odvolávání výuky je možné naplánovat náhradní termín výuky, který je do rozvrhu zapsán jako mimořádný termín výuky.

1.12.2011 – Přihlašování do aplikace

Z důvodu zvýšení bezpečnosti přihlašování do aplikace byl změněn vzhled i umístění přihlašovacího formuláře. Změna se však netýká jen vzhledu, ale především způsobu přihlašování, které je v tuto chvíli zabezpečeno silnějším kryptovacím algoritmem a také zabezpečeno proti "odposlouchávání".

Přihlašovací formulář naleznete pod odkazem "Přihlásit" v pravé horní liště:

10.10.2011 – Nová možnost komunikace

Informační systém MyCat.cz byl rozšířen o novou možnost vzájemné komunikace. Od dnešního dne je všem uživatelům k dispozici nástroj pro zasílání a příjem osobních i skupinových zpráv. Agenda Zprávy je postavena podobně jako e-mailový klient, její ovládání je tedy jednoduché a intuitivní. Cílem tohoto rozšíření je, aby veškerá komunikace, týkající se organizace vzdělávacích aktivit, byla rovněž součástí aplikace, bez nutnosti dohledávat e-maily kdekoliv jinde.

1.9.2011 – Upgrade a lokalizace IS

Informační systém MyCat.cz prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která trvala bezmála půl roku. Změnil se vzhled a uspořádání aplikace, přibyly nové funkce.. Nejvýznamnější změnou je však plná lokalizace informačního systému do angličtiny.